DUYURULAR

21. DÖNEM POMEM KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
  26 Şubat 2018

21. DÖNEM POMEM KAYIT SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

 

1-    Askerlik hizmetini yapmış adaylardan “Terhis Belgesinin” aslı ve üç adet fotokopisi, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10’uncu maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise   “Askerlik Durum Belgesi” istenilecektir. - (Uzun dönem askerlik yapanlarda kesinlikle "terhis belgesi", kısa dönemlerde ise e-devlet çıktısını veya terhis belgesinin getirilmesi)

 

2-       Nüfus cüzdanının aslı ve üç adet fotokopisi,

 

3-  Mezun olduğu üniversiteye ait diplomanın aslı veya üniversite onaylı örneği; diplomasını kaybedenler için öğrenim durum belgesi ve ön lisans mezunları lisans tamamlama okuyan öğrenci adayları okudukları Üniversiteden Öğrenci Belgesi ve Üniversitenden ön lisans diplomasının fotokopisini aslı gibidir (Mühürlü) yapılacaktır.  (Yüksek Lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversite/enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getirmeleri durumunda da kayıtları alınacaktır) (Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Üç adet fotokopisi),

 

4-    Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin okul diplomaların aslı veya onaylı fotokopisi; diploması olmayanlar ise hazırlık okuduklarına dair ( imzalı ve mühürlü) belgelerin asıllarını ve iki adet fotokopisini getirecek (2009' dan önce mezun olanlar diplomasında 4 yıl, 1+3 yıl, 3+1 yıl, Hazırlık+3 yıl ibaresi olanlar ve 2009 yılından sonra mezun olanlar 4+1 ve/veya 5 yıl yazanlar varsa), 

 

5-    Son altı ay içerisinde çekilmiş 10 adet fotoğraf (fotoğrafta sakal ve bıyık kesinlikle olmayacaktır.),

 

6-  1 Adet ikametgah Belgesi ve fotokopisi - (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınacak)    

 

7-    Vukuatlı nüfus kâğıt örneği - (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devletten alınacak)

 

8-    Evli ise eşinin kimlik fotokopisi,

 

9-  Evli ise evlilik cüzdanının ilk dört sayfasının fotokopisi (2 adet) ve eşinin iki adet fotoğraf, 

 

10-    Kendisinin veya eşine ait isim ve soy isim değişikliği, yaş tahsisi değişikliği yapanlar için mahkeme kararı aslı veya onaylı sureti, 

 

11-    Tezli-Tezsiz Yüksek lisans veya Doktora yapan öğrencilerin diplomaların asılları veya bitirme belgelerinin asılları ve üç adet fotokopisi getirilecek, 

 

12- Adayın Adli Sicil Belgesi (Evli ise eşinin de Adli Sicil Belgesi) - (Adliyeden veya e-devletten alınacak),

 

13-Kan gruplarını bilmeyen adaylar kan gruplarını kayıta gelmeden mutlak surette öğrenmeleri gerekmektedir. (Kan grubu belgesi getirilecektir.)

15- Askerliği yapan adaylar tarafından askerlik süresince alınan hava değişim raporu ile herhangi bir sebeple alınan sağlık kurulu raporları ve askerlikten muaf veya askerliğe elverişli olmayanların belgelerini kayıt sırasında POMEM Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.

16-EK-1’DE BULANAN GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU DİJİTAL OLARAK 2 NÜSHA ŞEKLİNDE HER ADAY KENDİSİ DOLDURUP HER NÜSHASINA ADLİ SİCİL KAYDI VE NUFÜS FOTOKOPİSİ EKLEYEREK SON 6 AY ÇEKTİRİLMİŞ FOTOĞRAFINI RESİM KISMINA ZIMBALANARAK İMZASIZ OLARAK KAYIT GÜNÜ YANLARINDA GETİRİLECEKTİR. (EVLİ OLAN ADAYLARDA EŞLERİNİ YUKARDA BELİRTİLEN ŞEKİLDE GÜVENLİK SORUŞTURMA VE ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU DOLDURULACAKTIR.)

17-EK-2’DE BULANAN ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU DOLDURULACAK VE HER KISIMDA BULUNAN EKLER EKLENECEK, (ÖRNEĞİN LİSANS BİLGİLERİ DOLDURULACAK EKİNE LİSANS DİPLOMASI FOTOKOPİSİ EKLENECEKTİR) FORMLAR EKLER ŞEFFAH DOSYANIN İÇERİSİNE KONULACAK KAYIT SIRASINDA MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TESLİM EDİLİCEKTİR. (BİLGİ FORMU ÖNLÜ-ARKALI TEK SAYFAYA ÇIKARILIP 04/03/2018 TARİHLİ İMZALANACAKTIR.)   

Taahütname ve kefalet senedi, adayların POMEM Müdürlüğümüze kayıtları esnasında istenmeyecek, daha sonra Eğitim-Öğretimin başlangıcında istenecektir.

Adayların anne, babası varsa 18 yaşında büyük kardeşlerin doğum yılı ve yerini ayrıca kardeşlerin güncel adres bilgileri kayıt sırasında gerekmektedir. 

POMEM Müdürlüğümüze planlanan adayların 04/03/2018 Pazar günü saat: 16.00’ya kadar kayıtları yapılacak ve  eğitimlere başlanılacaktır.04/03/2018 Pazar  günü  Müdürlüğümüzde mesai bitimine kadar hazır bulunmayan adaylar haklarını kaybedecektir.

                       

POMEM’de KULLANIMI YASAK OLAN, GETİRİLMEYECEK ve EMANET ALINMAYACAK MALZEMELER

1-    ​Ses ve Görüntü Kayıt Özelliği Olan Akıllı Cep Telefonu, Bilgisayar, Tablet, Fotoğraf Makinası       Kamera vs. gibi Elektronik Cihazlar

2-      Her türlü Oyun Aleti, Aracı ve Malzemesi

3-      Dr. Raporu ve Reçetesi Bulunmayan Bitkisel veya Tıbbi İlaçlar ve Her türlü Tıbbi Malzemeleri

4-      Her türlü Kesici ve Delici Aletler

     

      NOT: Adaylar saç, sakal ve bıyık tıraşını olmuş bir şekilde  okula geleceklerdir. İklim Şartlarına Uygun kıyafet ve tıraş takımı vs yanlarında getirecektir.

 

DİKKAT:  İstenecek yeni belgeler olabileceğinden, liste güncellenebilir. Bu yüzden internet sitemizin sık sık ziyaret edilmesi gerekmektedir.                                                                          

           Aşağıdaki ekleri dijital olarak doldurup kayıt günü yanınızda getiriniz.

Haber Paylaş