DUYURULAR

ÖNEMLİ DUYURU
  09 Mart 2018

 İLAN

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin;

Geçici 23 ve Geçici 24 Maddesi Gereği Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmesi Kapsamında Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Sözlü Sınav Sonuçları

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde Rize POMEM Müdürlüğü Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişi ile ilgili başvuruda bulunan ve sınava girmeye hak kazanan işçilere yapılan sözlü sınav sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İlan olunur. 09/03/2018

 

SIRA NO

ADI SOYADI

T.C. KİMLİK NO

SÖZLÜ SINAV SONUCU

1

ALİ TARLACI

228******46

BAŞARILI

2

ŞENNUR İNCE

488******00

BAŞARILI

3

MURAT AYYILDIZ

620******76

BAŞARILI

4

YUNUS KOÇAN

349******24

BAŞARILI

5

ZAFER AKSU

103******84

BAŞARILI

6

RAMAZAN TÜRÜT

356******56

BAŞARILI

7

MEHMET ÖZ

504******48

BAŞARILI

8

SİNAN LEVENT

203******08

BAŞARILI

9

ERDAL ÇOLAK

142******50

BAŞARILI

10

ABDURRAHMAN KURİ

137******52

BAŞARILI

·         Toplam 10(On) kişi

·         İlan tebliğ yerine geçip, başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz. 09/03/2018

Haber Paylaş