RİZE VALİSİ SAYIN KEMAL ÇEBER'İN OKULUMUZU ZİYARETİ