AKADEMİK KADRO

Akademik Kadro - Akademik Kadro

  • Yakup HAVUZ

    Yakup HAVUZ
    Öğretim Görevlisi

    • Lisans : Selçuk Üniversitesi - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
    • Yüksek Lisans : Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor